Hur film kan spara energi

Skapa en bättre miljö både på in- och utsidan

Genomsläppet av värme från ett område med högre temperatur till ett med lägre kallas för värmeöverföring. Överföringen sker alltid från varmt till kallt. Ingen värme överförs om det inte finns någon temperaturskillnad.

Det finns tre typer av värmeöverföring: strålning, ledning och konvektion. När det gäller fönsterfilm är strålning den viktigaste formen av värmeöverföring, eftersom den släpper igenom infraröd strålning. Det är därför vi säger solstrålning när vi pratar om solenergi.

Solenergi genom ett fönster överförs genom infraröd strålning. Strålningsenergi förvandlas till värme när den träffar människor eller föremål. Om energiöverföringen blockeras hindrar du den från att förvandlas till värme, eftersom den aldrig träffar något objekt. Fönsterfilm avbryter överföringen av denna energi genom att reflektera den tillbaka.

Överföring är helt enkelt den procent av solenergin (UV + synligt ljus + nära infrarött) som kan passera genom ett fönster. Reflektion är den mängd solenergi som reflekteras tillbaka till källan, uttryckt i procent. Absorption är den procent av solenergin som absorberas mot den totala mängden solenergi.

Med solfilm monterad på insidan av ett fönster förändras proportionerna avsevärt genom att den reflekterade energin och absorptionen ökar. Detta följs en motsvarande minskning av den solvärme som släpps igenom in i rummet eller bilen. Fönsterfilmens egenskaper påverkar drastiskt hur mycket och på vilket sätt genomsläpp, reflektion och absorption varierar.

Hur en sänkt inomhustemperatur sparar energi
Bara ett par grader lägre inomhustemperatur kan sänka nedkylningskostnaderna med 25%, enligt termodynamikens lagar. Det krävs avsevärda mängder energi för att avlägsna värme från ett rum genom luftkonditionering. Mitt på dagen under högsommaren kan belastningen på luftkonditioneringssystemet minskas tillräckligt för att stänga av hela enheter eller för att installera ett system med lägre driftkostnader.

Förutom energibesparingarna kan fönsterfilm ge en behagligare temperatur, minska bländningsrisken och samtidigt avvisa 99 % av UV-strålningen, vilket minskar risken för hudcancer och blekning av inredning.

Låt oss inreda ditt hem med solskydd!

Vår filosofi är att alla våra kunder ska vara nöjda till 100%. När du anlitar oss för att tillsammans inreda ditt hem med solskydd får du hjälp av mer än 40 års erfarenhet. Vi har monterat och hjälpt åtskilliga kunder att låta solskyddet smälta in i just den inredningsmiljön som passar in i ditt hem. Ett bra betyg för oss är att många kunder är återkommande och genom rekommendationer. Det lönar sig att vara lyhörd och anpassa sortimentet efter våra kunders behov och önskemål.