Sentinel™ Plus Utsidesfilmer (OSW)

Solar Gard® Sentinel™ är en filmserie av utsidesfilmer (OSW) som är ideala för bostäder som har lågenergiglas, laminerade eller trådglas.

  • Sentinel™ Plus 4 Mil Clear OSWSentinel™
  • Stainless Steel 45, 40, 25 and 15 OSWSentinel™
  • Plus Silver 35 and 20 OSW
  • Sentinel™ Plus SX 50 OSW

Sentinel Plus-filmerna är utformade som ett yttre skydd för bostäder genom att reducera värmetoppar och bländning samt blockera skadlig UV-strålning.

Vid tillfällen då risken för att glas skulle kunna gå sönder och/eller där en försegling skulle försvåras kraftigt eller där det helt enkelt inte går att komma åt fönstrens insida är dessa väderbeständiga utsidesfilmer den perfekta lösningen.

Solar Gards OSW-filmer har en begränsad garanti (7 år vid vertikala och 5 år vid horisontella/lutande installationer), eftersom utvändigt monterade filmer av naturliga skäl utsätts för en mängd oförutsägbara väderförhållanden.

Sentinel Plus SX 50 OSW

Sentinel Plus SX 50 OSW är Solar Gards ljusaste utsidesfilm som tillåter dagsljuset skina in samtidigt som den kontrollerar värmen från solen:

  • Den har ingen reflekterande yta (låg utvändig reflektion)
  • Stort genomsläpp av dagsljus
  • Reducerar bländning från solen
  • Hög värmereduktion